PORTI I SARANDËS

Dedikimi, profesionalizmi dhe eksperienca janë elementët që na udhëzojnë në realizimin e punëve, përzgjedhja e bimëve, impjanti i ujitjes ......