Me farërat e barit Bottos ju ofrojmë zgjidhje profesionale! Gama e gjerë e përzierjeve të farërave të barit ofron produkte të përshtatshme për të gjitha kushtet që lidhen me llojin e terrenit, kërkesave për ujë, ekspozimin ndaj diellit e shpeshtësisë së shkeljes.

Mos hezitoni të kërkoni asistencen e specialisteve tane, më poshtë keni disa nga përzierjet më të sukseshme:

  •  Qëndrueshmeri e lartë ndaj thatësirës.
  •  Përdorim universal, kërkesë e ulët mirembajtje i këshilluar për mbjelljet e para.
  •  Shumë elegant, kopshte private të një cilësie të lartë.
  •  Shumë i përdorshëm për zona të hijezuara.
  •  Për sipërfaqe të mëdha e zëvendësime të pjeseve të dëmtuara.
  •  Për zona të vështira, qëndrueshmëri e lartë ndaj sëmundjeve e thatësirës
  •  Për zona rezidenciale.
  •  Për sipërfaqe të gjera, i qëndrueshëm ndaj shkeljeve e mirembajtje e paket.
  •  Për fusha sportive ose për zona më shkelshmeri të lartë.
  •  Për zona detare, qëndrueshmeri e lartë ndaj temperaturave dhe ajrit të kripur.

 

Register and Claim Bonus at williamhill.com