Partneret Tane

Objektivi ynë për të ofruar shërbim tepër cilësor në fushën e gjelbërimit na ka ndihmuar në përzgjedhjen e furnitoreve apo partnerëve tanë duke kërkuar nga ta cilesi, inovacion, prestigj dhe korrektesë. Ata kanë zgjedhur të jenë kryesues në fushat e tyre dhe kanë gjetur te Garden Line shpk profesionalizmin e kërkuar për ti besuar produktet e tyre për tregun shqiptar.

Shopping Cart